• 0593-541848 / 06-50805953

Burgemeester in oorlogstijd

De gemeente Emmen organiseert samen met de besturen van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe, Stichting Sjemmesj en Uitgeverij Drenthe onderstaand symposium.

SYMPOSIUM
Burgemeester in oorlogstijd
Naar aanleiding van het dagboek (1940-1942) van ambtenaar Israël Jakobs

Hoe ging/gaat de lokale overheid om met maatregelen van overheidswege, die tegen het (persoonlijk) geweten indruisen?

13.30-14.00 uur - Ontvangst

14.00-14.10 uur - Opening door wethouder Robert Kleine

Inleidingen

14.10-14.40 uur:
prof. dr. Peter Romijn, NIOD
Hoe reageerden de (Drentse) burgemeesters op de maatregelen van de Duitse bezetter?

14.40-15.10 uur
drs. Gerben Dijkstra
De houding van Jan Liebe Bouma, burgemeester van de gemeente Emmen in de periode 1927-1943.

15.10-15.35 uur
drs. Eric Oosterhout, burgemeester van de gemeente Emmen
Kan ik binnen een totalitair regime, zoals het nationaal-socialisme dat uitdroeg, functioneren als burgemeester?
Kan ik mezelf blijven of pas ik me aan? Hoe ver ga ik om erger te voorkomen. Ben ik medeverantwoordelijk voor immoreel beleid?

15.35-16.00 uur: pauze

16.00-16.10 uur
Sis Hoek-Beugeling
De aantekeningen van Israël Jakobs.

16.15-16.25 uur
Overhandiging van het boek De aantekeningen van Israël Jakobs aan burgemeester drs. Eric Oosterhout en wethouder Robert Kleine.

16.30 uur
Sluiting van het symposium door wethouder Robert Kleine.

De presentatie van het programma is in handen van Margot Maynard van het bestuur van de Stichting Sjemnesj.
Tussen de diverse onderdelen intermezzo's door Ryan en Diego Bulte.

De toegang voor het symposium en boekpresentatie is gratis.
Graag aanmelden onder vermelding van naam en aantal personen in verband met de catering en indeling van de ruimte bij: tj.hoek@wxs.nl of telefonisch bij Sis Hoek-Beugeling: 0591-659968.