Leven langs de grens - Eerste Wereldoorlog

Albert Eggens tijdens een lezing over de Eerste Wereldoorlog

Leven langs de grens

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) bleef Nederland neutraal. Dat neemt niet weg dat ons land ieder moment alsnog militair bij dit conflict betrokken kon raken en dat er enorme tekorten aan voedsel, grondstoffen en andere benodigdheden ontstonden, omdat enerzijds de overzeese aanvoer stagneerde en anderzijds de smokkelhandel toenam.

In dit boek komen de speciale wetten en verordeningen aan de orde die Nederland buiten de Eerste Wereldoorlog moesten houden en die tegelijkertijd de economische bedrijvigheid ondersteunden en de beschikbaarheid van voldoende levensmiddelen probeerden te garanderen. Aansluitend wordt antwoord gegeven op de vragen welke impact dat had op het dagelijkse leven en hoe de bevolking op die maatregelen heeft gereageerd. Daarbij wordt specifiek gekeken naar de situatie in de Drentse en Groningse gemeenten in het grensgebied met Duitsland.

Historicus dr. Albert Eggens (1975) is gespecialiseerd in misdaad en straf in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hij promoveerde in 2005 op het onderwerp Drentse criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Foto: Albert Eggens tijdens een lezing in Hoogeveen

Verkrijgbaar

Het boek Leven langs de grens is vanaf 19 november 2021 in de erkende boekhandel voor € 24,90 verkrijgbaar.
Het boek kan ook bij Uitgeverij Drenthe worden besteld door € 30,00 over te maken op rekening NL 22 INGB 0001 3429 77 ten name van Uitgeverij Drenthe, Pinksterbloem 42, 9411 CH Beilen met vermelding van naam, adres, postcode en woonplaats. Het boek wordt dan op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) binnen 24 uur met pakketpost verstuurd. De verzendkosten, € 5,10, gelden voor Nederland