Canon van de gemeente Emmen

In 52 ‘vensters’, verdeeld over tien historische tijdvakken, worden gebeurtenissen en/of personen die belangrijk en/of uniek voor de gemeente Emmen waren, beschreven. De ‘vensters’ laten zien, hoe de gemeente Emmen is geworden tot de gemeente, waarin we nu leven.

Het bijzondere van de 52 ‘vensters’ is, dat elk onderwerp met een beeld of monument begint, dat met het thema te maken heeft. Tevens zijn bij een groot aantal ‘vensters’ gedichten van Emmer dichters opgenomen. Aan het einde van bijna elk venster wordt een overzicht gegeven van literatuur om zich in het onderwerp verder te verdiepen en bij een aantal 'vensters' wordt een tip voor een bezoek aan een museum in de gemeente Emmen gegeven.

De tien historische tijdvakken in het unieke boek zijn:

Canon 1: Tijd van jagers en boeren (tot 3000 v. Chr.)
In canon 1 beschrijft Ger de Leeuw onder de titel Kleine boeren, grote gaven de hunebedbouwers, die vele hunebedden nalieten, waarvan er nog 52 in Drenthe te vinden zijn. Van dit aantal liggen er tien in de gemeente Emmen.

Canons 2 t/m 4: Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr.-500 na Chr.)
In canon 2 schrijft Ger de Leeuw onder de titel Het feest van de spitters over de archeologische opgravingen die voor de bouw van de wijken Angelslo en Emmerhout aldaar werden uitgevoerd. Ook besteedt hij aandacht aan de opgraving op de Noordbargeres. Canon 3, eveneens door Ger de Leeuw geschreven, gaat over Grafheuvels, urnenvelden en witte wijven. In canon 4 schrijven Ger de Leeuw en Johan Withaar over Schatgraven in het veen, waarbij zij aandacht besteden aan wegen door het veen, veenlijken, de zilverschat van Barger-Oosterveld en ‘het tempeltje’ van Barger-Oosterveld.

Canon 5: Tijdvak van monniken en ridders (500-1000)
In canon 5 schrijft Piet Naber over de eerste kerk van Emmen die van hout was gebouwd.

Canons 6 t/m 8: Tijdvak van steden en staten (1000-1500)
In het tijdvak van steden en staten (1000-1500) worden door Johan Withaar in canon 6 de oude boerenerven van het kerspel Emmen beschreven. In canon 7 beschrijven Piet Naber en Johan Withaar de ontwikkeling van het kerspel Emmen naar de gemeente Emmen. Een bijzonder verhaal wordt door Marcel Bulte in canon 8 beschreven, waarin hij details over de oudste luidklok van de gemeente beschrijft. Deze luidklok hangt in de kerktoren van Roswinkel.

Canon 9 t/m 10: Tijdvak van ontdekkers en hervormers (1500-1600)
In het tijdvak van ontdekkers en hervormers (1500-1600) beschrijft Piet Naber in canon 9 De booën van Schoonebeek en Herman Posthumus in canon 10 De IJsspoorweg tussen Weerdinge en Roswinkel.

Canons 11 t/m 13: Tijdvak van regenten en vorsten (1600-1700)
Piet Naber beschrijft in canon 11 De schoolmeesters en hun bijbaantjes. In canon 12 beschrijft Johan Withaar de verschillende molens in de gemeente Emmen. Herman Posthumus vertelt in canon 13 over De verdedigingswerken in Zuidoost-Drenthe.

Canons 14 en 15: Tijdvak van pruiken en revoluties (1700-1800)
Ger de Leeuw beschrijft in canon 14 de natuur, oude brinkdorpen en veenkoloniën. Sis Hoek-Beugeling beschrijft in canon 15, ‘Van Renaissancetuin tot Mensenpark’ de bijzondere plek, waar het dierenpark in de 20ste eeuw was aangelegd.

Canons 16 t/m 34: Tijd van burgers en stoommachines (1800-1900)
De beschreven onderwerpen in dit tijdvak zijn: Het grenstractaat van Meppen door Herman Posthumus (canon 16), boekweit door Marcel Bulte (canon 17), emigratie om geloofs- en economische redenen door Ger de Leeuw (canon 18), Het grote veenkoloniale kanalenstelsel van Emmen door Tonko Engelsman (canon 19), Het Oranjekanaal door Cobi de Jonge (canon 20), het veen door Ger de Leeuw (canon 21), Wonen op het veen door Ger de Leeuw (canon 22), evangelisten in het veen door Ger de Leeuw en Marcel Bulte (canon 23), veenbranden door Marcel Bulte (canon 24), Een dodenakker in het veen door Ger de Leeuw (canon 25), Turf, meer dan brandstof door Piet Naber (canon 26), Van Gogh in Nieuw-Amsterdam door Marcel Bulte (canon 27), De 20ste penning in Emmer-Erfscheidenveen door Bé Mensingh (canon 28), Het gemeentehuis door Johan Withaar (canon 29), Emmen, stad van dorpen door Marcel Bulte en Piet Naber (canon 30), Van armenzorg naar gastvrijheidszorg door Sis Hoek-Beugeling (canon 31), De weekmarkten in Emmen door Sis Hoek-Beugeling (canon 32), De Emmerdennen door Johan Withaar (canon 33) en Over zuivel en graan door Bé Mensingh (canon 34).

Canons 35 t/m 46: Tijd van Wereldoorlogen (1900-1950)
De beschreven onderwerpen in dit tijdvak zijn: Postkantoren door Cobi de Jonge (canon 35), openbaar vervoer door Bé Mensingh (canons 36 en 37), voortgezet onderwijs door Piet Naber (canon 38), sport door Jans Jagt (canon 39), opleidingen in buurthuizen door Ger de Leeuw (canon 40), Emmenaren op drift door Marcel Bulte (canon 41), De witte engel in de jeep door Cobi de Jonge (canon 42), dierenpark door Johan Withaar (canon 43), het ziekenhuis door Sis Hoek-Beugeling (canon 44), De ondergang van de joodse gemeenschap door Marcel Bulte (canon 45) en De Poolse bevrijders door Bé Mensingh (canon 46).

Canons 47 t/m 52: Tijd van tv en computers (1950-2016)
De beschreven onderwerpen in deze periode zijn: aardolie bij Schoonebeek door Piet Naber (canon 47), tuinbouw door Piet Naber (canon 48), De opkomst van de industrie door Johan Withaar (canon 49), Emmen groeit uit tot stad door Piet Naber (canon 50), Een podium voor de muzen door Sis Hoek-Beugeling (canon 51) en Van jaarmarkt tot culturele gemeente door Sis Hoek-Beugeling (canon 52).