Lezingen

Uitgeverij Drenthe kan de volgende lezingen verzorgen:

Met Napoleon in 1812 naar Moskou

In de lezing 'Met Napoleon in 1812 naar Moskou' wordt verteld hoe het de jongemannen die uit uw kerspel (gemeente) in het Franse leger moesten dienen, is vergaan. Aan de hand van veel schilderijen en tekeningen wordt het verhaal van de verschrikkelijke tocht naar Rusland verteld. Hitte, kou, honger, ziekte, uitputting en Kozakken: de dood loerde overal . Napoleons Russische veldtocht was in 1812 met wapperende vaandels en een half miljoen mannen in prachtige uniformen begonnen. Zes maanden later eindigde de invasie in een ongekende nederlaag. In het Franse leger vochten ongeveer 15.000 Nederlanders, sommigen vrijwillig, velen dienstplichtig.

Van de soldaten uit uw kerspel worden compositietekeningen van de soldaten getoond. Ook wordt verteld hoe het uw voormalige dorpsgenoten is vergaan.

De afbeeldingen vanaf links: Rooftocht op het Russische platteland. De slag bij Borodino (7 september 1812). De terugtocht in de Russische winter.

Kindermoord in de Landschap Drenthe in de 18de eeuw

In de lezing 'Kindermoord in de Landschap Drenthe in de 18de eeuw' wordt over de gevallen van kindermoord en de moeders van de overleden kinderen in de Landschap Drenthe verteld. Het gaat in deze lezing niet alleen om kindermoord als daad, maar ook om het verstaan van het vergrijp, gezien in de tijdgeest van een plattelandsgemeente in de 18de eeuw.

Kwam de kindermoord op het platteland in Drenthe vaker voor dan in steden met een bestuur, waarin de burgerij meer invloed had of in absolutistisch geregeerde vorstendommen elders in Europa? Welke verbanden kunnen worden gelegd tussen kindermoord en voorhuwelijkse gemeenschap en tussen kindermoord en buitenechtelijke geboorten, zowel in Drenthe als in vergelijking met het platteland en de steden elders in Europa?

Afbeeldingen vanaf links: Spinsteravond op het Drentse platteland. De wurging van een vrouw, veroordeeld voor kindermoord. Boekomslag.

Geesje Bleeker (1921-2011)

In de lezing 'Geesje Bleeker (1921-2011)' wordt het verhaal vertel d van een vrouw die in de Tweede Wereldoorlog, zowel voor het verzet actief was, als ook voor de Sicherheitsdienst (SD).

Geesje Bleeker viel in juli 1944 als koerierster van een Groninger verzetsgroep in handen van de SD en werkte in Groningen mee aan de arrestaties van zeventien personen; vijf van hen overleefden de oorlog niet.

Op 31 augustus 1944 werd zij in Hoogkerk door het verzet gevangen genomen en vastgehouden op de boerderij van de familie Zwanenburg aan de Beilervaart. In de nacht van 18 op 19 oktober 1944 vond hier door landwachters uit Diever een huiszoeking plaats. Geesje was toen medeverantwoordelijk voor het redden van acht onderduikers, onder wie zes joden. Geesje werd vervolgens naar de woning van de familie Eising op het VAM-terrein bij Drijber gebracht.Ook hier hielp zij mee in het verzetswerk en leerde veel verzetslieden uit de omgeving kennen.

Op 9 februari 1945 overviel de SD de woning van Eising en viel Geesje voor de tweede keer in handen van de SD. Er volgde tot de bevrijding in april 1945 een periode van verraad, waarbij minimaal 23 personen in Drenthe door haar toedoen werden gearresteerd; vijf van hen zijn bij Woeste Hoeve door de Duitsers vermoord en drie kwamen in Duitsland tijdens hun gevangenschap om. In totaal werden ten gevolge van het verraad van Geesje Bleeker minimaal 40 personen gearresteerd, van wie dertien de oorlog niet overleefden.

Na de oorlog werd zij door rechtbanken in Groningen en in Assen tot de doodstraf veroordeeld. Deze straf werd door gratie in een levenslange gevangenisstraf omgezet. In 1960 kwam zij vrij.

Afbeeldingen, vanaf links: De boerderij De Strank van de fam. Zwanenburg aan de Beilervaart. De bedrijfswoning van de familie Eising op het VAM-terrein in Drijber. De ingang van het Huis van Bewaring in Assen.

Reis door de Nacht van Anne de Vries

Wie heeft in zijn jeugdjaren de roman Reis door de Nacht van Anne de Vries niet gelezen? In de lezing 'Reis door de Nacht van Anne de Vries' wordt verteld hoe Anne de Vries, in de oorlogsjaren 1940-1945 een belangrijke verzetsman in Drenthe, verschillende gebeurtenissen uit de oorlog in zijn jeugdroman heeft verwerkt.

Zo wordt verteld over de aanslag op politieman 'Bismarck', in werkelijkheid politieman Hendrik Huizing. Of over de plannen om Thea Kuiper, koerierster van Johannes Post, uit het Durchgangslager Westerbork te bevrijden. Ook Geesje Bleeker kwam in de jeugdroman voor. Anne de Vries noemde haar Sylvia, een naam die hij tijdens een rechtszitting op de boerderij van Lammert Zwanenburg, in het boek Hoving genoemd, had gehoord.

Afbeeldingen, vanaf links: Omslag boek Reis door de Nacht. De aanslag op politieman Bismarck. Sylvia vlak voor haar liquidatie.