Noordbarge en zien bewoners

Omslag Noordbarge en zien bewoners

Noordbarge en zien bewoners

Noordbarge is een oude nederzetting in Drenthe. Diverse opgravingen hebben sporen van vroege bewoning aangetoond.

De Historische Commissie Noordbarge (HC Noordbarge) - opgericht in 2004 - werd steeds nieuwsgieriger naar de achtergronden van het dorp en zijn bewoners. Er werden met talrijke inwoners gesprekken gevoerd om een beeld te krijgen van de bewonersgeschiedenis van Noordbarge. Tijdens jaarlijkse inloopdagen werden bewoners uitgenodigd om fotomateriaal mee te nemen en bijzondere verhalen te vertellen. Deze opzet leverde veel materiaal op voor het boek Noordbarge, het verhaal van zien bewoners.

Zo bracht de aanleg van het Oranjekanaal in het midden van de 19de eeuw veel scheepvaart naar Noordbarge. Scheepsjagers en ondernemers vestigden zich in de omgeving van de haven. De traditionele landbouw was van grote invloed op het van oorsprong agrarische karakter van Noordbarge. Veel prachtige foto’s van oude boerderijen illustreren dit boek.

Het boek geeft een beeld van een nederzetting die zich ooit in de lokale geschiedenis heeft ontwikkeld tot een van de belangrijkste dorpen van de gemeente Emmen. In het boek worden ongeveer 1500 bewoners in 331 huizen beschreven. Ongeveer 10.000 namen van Noordbargers (ouders en kinderen) worden genoemd. Het boek bevat dan ook veel verhalen, anekdotes en honderden foto’s.

Het boek is in het formaat 21x28 cm en in zwart-wit gedrukt. Het boek telt 416 bladzijden. Het boek is niet meer verkrijgbaar.