Geesje Bleeker

Overige hoofdstukken

In hoofdstuk 6 worden de motieven van het verraad en factoren die het verraad bevorderden beschreven, evenals een vergelijkend onderzoek naar de strafmaat van ruim 120 andere vrouwen.

In de hoofdstukken 7 t/m 9 zijn biografieën van verzetslieden uit Groningen (hoofdstuk 7), van verzetslieden uit Drenthe (hoofdstuk 8) en van Duitse en Nederlandse SD'ers, foute politiemannen en collaborateurs (hoofdstuk 9) opgenomen.

De hoofdstukken 10 t/m 12 bevatten respectievelijk een samenvatting, Zusammenfassung en een Summary van het boek.

Hoofdstuk 13 bevat bijlagen, terwijl in hoofdstuk 14 een literatuurlijst is opgenomen. Het notenapparaat bevindt zich in hoofdstuk 15; in hoofdstuk 16 een index op persoonsnamen en in hoofdstuk 17 een verantwoording van de gebruikte foto's. In de beide laatste hoofdstukken, 18 en 19, wordt een overzicht gegeven van gebruikte afkortingen en van rangen bij het Duitse leger, de SS en de Gestapo.