• 0593-541848 / 06-50805953

Uitgeverij Drenthe

De marathon is deel van mijn  leven

Jans Jagt nam op 26 mei 2018 afscheid van zijn Drenthe Loopfestijn, voorheen Drenthe Marathon. In het Dagblad van het Noorden van 26 mei 2018 vertelt hij over zijn marathon. (Zie hieronder het pdf-bestand Interview Jans Jagt - DvhN-20180526)

Zie voor Drenthe Marathon ook: In 2018

De bij hoort er bij

Op 20 september j.l. werd bij het Drents Archief door auteur Henk Luning het eerste exemplaar van boek De bij hoort er bij. Bijenhouderij in Drenthe aan Henk Jumelet, gedeputeerde voor onder andere Natuur & Landbouw in de provincie Drenthe, uitgereikt.

De Drentse bijenhouderij weerspiegelt een zeer oude traditie, die tot op de dag van vandaag in hoge ere wordt gehouden. Uit nostalgische overwegingen heeft menig imker nog altijd een traditionele strokorf staan.
De geschiedenis laat zien dat de imkerij een zeer wisselvallige teelt is met vele ups en downs. Toch dringt langzaam het besef door dat bijen de verbinding vormen tussen voedsel en natuur. Natuurbehoud en zelfbehoud blijken in elkaars verlengde te liggen en de ‘verdwijnziekte’ moet worden overwonnen. Het boek De bij hoort er bij leert ons dat de Drentse bijenhouderij van een niet onbelangrijke neveninkomst geworden is tot een zinvolle hobby van natuurliefhebbers, die er al hun vrije tijd in steken. Intussen hebben andere natuurliefhebbers moeite met de concurrentie, die honingbijen hun wilde soortgenoten aan zouden doen.

Hondsrug in prehistorie de ‘randstad’ van de lage landen

Tijdens de presentatie van het boek 800 jaar Valthe een uniek esdorp deed prof. dr. ir. Theo Spek een bijzondere uitspraak. Naar aanleiding van de vele archeologische vondsten op de Hondsrug sprak hij niet alleen over een enorme rijkdom aan schatten, maar hield zijn gehoor voor dat nergens in Nederland zoveel vondsten uit de prehistorie zijn gevonden als op de Hondsrug. Eigenlijk was de Hondsrug in de prehistorie ‘de Randstad’ van Nederland. Geen streek in de lage landen was in die tijd zo dicht bevolkt als de Hondsrug. Op basis van historische gegevens vermoedt hij dat onder het sportveld in Valthe nog een schat aan vondsten te vinden is, hetgeen bij één van de aanwezigen de opmerking “Sluiten die boel en graven.” uitlokte.
Theo Spek weet waarover hij praat. In de jaren negentig deed hij uitgebreid onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Valthe. In zijn standaardwerk Het Drentse esdorpenlandschap. Een historisch-geografische studie (Utrecht, 2004) beschrijft hij op de bladzijden 374 tot en met 431 uitvoerig ‘Het esdorpenlandschap in de marke Valthe’.
In zijn boek heeft hij verschillende kaarten opgenomen met vondsten uit het verleden die aantonen hoe dichtbevolkt de Hondsrug in het verleden was.
Afbeeldingen vanaf links:
1- De archeologische vindplaatsen uit het Paleo- en Mesolithicum in de omgeving van Valthe blijken sterk gebonden te zijn aan smeltwaterdalen en waterhoudende dobben.
[Foto: Spek, Het Drentse Esdorpenlandschap, blz. 381.]
2- De archeologische vindplaatsen en hunebedden uit het Midden-Neolithicum (3400-2800 voor Christus) liggen voor het overgrote deel in het dekzandlandschap in de nabije omgeving van smeltwaterdalen en dobben. Vindplaatsen op de keileemplateaus zijn daarentegen vrij zeldzaam. [Foto: Spek, Het Drentse Esdorpenlandschap, blz. 381.]
3- Archeologische vindplaatsen en grafheuvels uit het Laat-Neolithicum (2800-1900 voor Christus). [Foto: Spek, Het Drentse Esdorpenlandschap, blz. 383.]

Deze luchtfoto uit het voorjaar van 2004 toont de karakteristieke losse structuur van de historische Drentse dorpen met verspreid liggende boerderijen en grote open ruimten binnen het dorp. [Foto: Spek, Het Drentse Esdorpenlandschap, blz. 374.]

Valthe, één van de best bewaarde esdorpen

Spek noemde in zijn toespraak Valthe als een van de best bewaarde esdorpen van Drenthe. Hij zag hierin ook kansen om dit gegeven meer en beter exploitabel te maken.
Deze luchtfoto uit het voorjaar van 2004 toont de karakteristieke losse structuur van de historische Drentse dorpen met verspreid liggende boerderijen en grote open ruimten binnen het dorp. [Foto: Spek, Het Drentse Esdorpenlandschap, blz. 374.]

800 jaar Valthe een uniek esdorp 1217-2017

Meer informatie over het boek 800 jaar Valthe een uniek esdorp 1217-2017: http://www.uitgeverijdrenthe.nl/in-2017

Workshop Beeldende Kunsten Emmen 4 mei 2017

Op 4 mei, de dag dat wij alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog herdenken, hadden 24 jongens en meisjes uit het basisonderwijs in het Centrum Voor Beeldende Kunsten in Emmen aandacht voor soldaten uit Zuidoost-Drenthe die in 1812-1814 in het leger van Napoleon moesten dienen en dit niet overleefden. Aan de hand van signalementen, die van deze soldaten in 1812 en 1813 zijn genoteerd, maakten zij onder leiding van Nahidh K. Salman, portretten van de soldaten.
Van twintig mannen uit de voormalige gemeenten Emmen, Schoonebeek en Roswinkel is bekend, dat zij als soldaat of marinier in het Franse leger in de jaren 1812-1814 hebben gediend; acht van hen keerden terug. Meer informatie: http://www.uitgeverijdrenthe.nl/canton-dalen
Salman maakt voor het project ‘In het leger van Napoleon’ van Gerben Dijkstra en Henk Vos portretten van soldaten uit Drenthe die in het leger van Napoleon het leven lieten.