• 0593-541848 / 06-50805953

Tijdschriften

TOEN - december 2016 (Annen)

In het vierde nummer van TOEN van dit jaar schrijft Marianne Mulders-Zonneveld over ‘het raadsel van het kleine schooltje’ in Annen.
De derde bijdrage over ‘De boermarke van Annen’ werd door Geert Dekker geschreven. Hij beschrijft de geschiedenis vanaf 1890 tot heden aan de hand van diverse gegevens uit het Boerboek en uit de bewaarde notulen van de Boermarke van Annen. Duidelijk is dat de Boermarke tot ver in de 20ste eeuw een grote stempel drukte op alles wat er in en om Annen gebeurde.
Piet Kraan en Henk Veenhof schrijven over fietsen op ‘machines’ in 1896.
Bert Staats laat Lukas Kirchhoff in een eerste bijdrage vertellen over zijn verleden met een scherpe blik naar het heden.
Verder is er aandacht voor de rubrieken ‘Wie zijn dit ook alweer?’ en ‘Uit het Mededelingenblad 1966’.

Afbeelding: Kunstschilder Cees Drubbel maakte op basis van de beschikbare gegevens een pentekening, waarop te zien is hoe de eerste school van Annen er uit moet hebben gezien.

Kroniek - december 2016 (Zuidoost-Drenthe)

In december 2016 is het vierde nummer van Kroniek, het tijdschrift van de Historische Vereniging Zuidoost-Drenthe , verschenen.
In dit tijdschrift een artikel van Herman Gerth en Gerard Steenhuis over de ‘jongens van Nieters’, geboren in Barger-Compascuum, die rond 1900 naar Noord-Amerika vertrokken. De ouders van deze jongens kwamen uit het Duitse veengebied. Waarom zij naar Noord-Amerika emigreerden en hoe het hen daar is vergaan, vertellen de auteurs in hun bijdrage.
Nu Wildlands een plek gevonden heeft op de es, is de vraag wat er gebeuren gaat met het gebied van de oude dierentuin, het vroegere Willingeterrein. Daar wordt over nagedacht en er komt een ‘kwaliteitsplan’ voor dit ‘Mensenpark’. In vroegere Kronieken is al eerder geschreven over de geschiedenis van dit gebied. Gerben Dijkstra diept nogmaals de geschiedenis van het terrein op en vertelt over hoven, schultehuizen en een landgoed in het oude centrum van Emmen.
Ook deze keer een aflevering van ‘100 jaar geleden’, berichten uit de Emmer Courant van het vierde kwartaal van 1916.
Daarnaast worden reacties gegeven over oproepen uit het vorige nummer en is er een In Memoriam voor het overleden bestuurslid Harm Joling opgenomen.

Bijschrift foto: Rechts het Willingehuis langs de voormalige Dorpsstraat, de huidige Hoofdstraat in Emmen.

De muziekgroep ‘Gieter Saxophone Jazz’ uit Gieten

Ons Erfdeel - maart 2017 (Gieten)

In het eerste nummer van Ons Erfdeel, het tijdschrift van de historische vereniging in Gieten, wordt op een dubbele pagina van de rubriek ‘Uit de ‘Oude doos’ verschillende foto’s van de oude Boerenleenbank, de Raiffeisenbank en de Rabobank op de Brink te Gieten gepubliceerd.
Jantine Sijbring uit Deventer beschreef hoe haar vader met zijn broer en zijn ouders tijdens de oorlog vanuit Twente voor de veiligheid naar opa en oma in Gieterzandvoort ging.
De twee vriendinnen Hillie Venema en Hennie Martens uit de Veenhof waren stille getuigen van de landing van vijf Franse parachutisten in de Veenhof. Dat was in april 1945. Deze gebeurtenis heeft veel indruk op deze jonge tieners gemaakt. Dat was voor Johannes Venema, de broer van Hillie,
aanleiding om deze gebeurtenissen te reconstrueren. Zijn verhaal kunt u lezen in dit nummer.
Op 13 april 1945 werd Gieten bevrijd. Voor Gerard Nijenhuis was die dag de vreemdste en tevens de mooiste dag die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Op verzoek van de redactie heeft hij deze herinneringen in het najaar van 2016 op papier gezet.
K.A. Timmer beschrijft een andere belangrijke dag. Op 17 mei 1817 werd het zogenaamde Convenant gesloten waarmee de oostgrens tussen Drenthe en Groningen definitief was en hiermee ook de oostgrens van de vroegere gemeente Gieten en van beide buurmarken Gieten en Bonnen. Hoe dat precies zat, kunt u in het artikel lezen.
De redactie kreeg een oude foto van de muziekgroep ‘Gieter Saxophone Jazz’ uit 1937. De namen van de personen zijn bekend, maar de redactie zou graag wat meer willen weten over deze muziekgroep.
Voorzitter Bé Oort doet verslag van een ledenbijeenkomst in november 2016 en van de nieuwjaarsvisite in januari 2017.
In het Verenigingsnieuws is het jaarprogramma opgenomen en er is informatie over de excursie van de vereniging.
De redactie wenst u in het eerste nummer van dit jaar weer veel leesplezier.

Bijschrift foto: De muziekgroep ‘Gieter Saxophone Jazz’ werd onder auspiciën van dominee J. Boonstra opgericht. Staand vanaf links: Bertus Huting, Harm Pepping, Altinus Zwinderman, Job Meursing Gzn., Geert Moek Thzn. en Adam Veenhof. Zittend vanaf links: Job Meursing Jzn., Willem Pepping Fzn., Geert Schuiling Jsz. achter (drums), dominee J. Boonstra (middenachter), Willem Pepping Hzn. en Ep Westerhuis.

Familie Turksema, Roden

ROON, maart 2017 (Roden)

Roden kent een aantal schoolmeesters die zo’n indruk hebben gemaakt dat ze ook nu nog niet zijn vergeten, zoals Hindericus Scheepstra, Tale Zondag en Peter van der Velde. Er zijn echter ook schoolmeesters die het minder goed hebben gedaan, zoals schoolmeester Eyte Jacobs Hagedoorn. Hij maakte het eind achttiende eeuw zo bont dat hij werd geschorst. De gegevens zijn afkomstig van een artikel in de Leekster Courant eind jaren zestig van de vorige eeuw, geschreven door Jan Vogelenzang. Klaas Bruinsma schreef er een artikel over.
In deel 1 over de plaatselijke VVV werd het moeizame begin van de promotie van Roden als recreatie- en forensendorp in de jaren twintig geschetst. In dit laatste deel wordt door Jan Kunst aandacht geschonken aan aantal en kwaliteit van de accommodaties en de slechte medewerking van de pensionhouders. Tamelijk geruisloos loopt de aandacht voor verblijfsrecreatie af. Maar voor het aantrekkelijke alternatief dagrecreatie zullen in de toekomst wel de handen uit de mouwen moeten worden gestoken!
Jan Aukema beschrijft het leven en de werkzaamheden van Andries Turksema. Hij was van 1920-1937 raadslid in Roden voor de SDAP, de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Hij was zeer begaan met de erbarmelijke omstandigheden waarin veel bewoners van het Roderveld leefden.
Harry Notenbomer en de redactie hebben een artikel over ‘het korte leven van de landbouwschool’ in Roden geschreven. De school kende van 1950 tot 1969 een kortstondig bestaan.
In de oude Wilhelminastraat, voorheen Beuklaan genoemd, tussen de panden van bakkerij Liewes (Koert en Marchien) en hotel Weites, annex garage Zuiderveld, stond de winkel van Klaas Notenbomer en Hennie Douwsema. Het was één van de vele manufacturenwinkels die Roden in de jaren vijftig en zestig rijk was. De andere zaken waren die van Kraak, Been, Datema en Weener. Stoffen, knopen, garen, breiwol en noem maar op was daar te verkrijgen. Er werd nog volop handwerk geleverd om kosten te besparen. Jan Kemkers schreef een artikel over het echtpaar Notenbomer en hun zaak.
Lammert Douwes schreef onder de titel 'Vrouw met een groot vrijwilligershart' een artikel over Tiny Renkema-Kemkers die in november 2016 afscheid nam als bestuurslid van Roon.

Afbeelding: Familie Andries Turksema 1923, vanaf links: Harmannes (Mans), Alberdina, Andries sr., Marten, moeder Harmanna met dochter Harmanna, Ime, Imke en zittend Geert.

Oet ’t Carspel Sweel - december 2016 (Zweeloo)

In december 2016 is het derde nummer van het tijdschrift Oet ’t Carspel Sweel van de plaatselijke historische vereniging in Zweeloo verschenen.
Fokko Kuipers en Henk Reinds beschrijven uitvoerig de hengstenhouderij in de voormalige gemeente Zweeloo. Daarbij beschrijven ze onder andere de verschillende hengsten van de familie Kamps/Askes.
Fokko Kuipers beschrijft in de 54ste aflevering de bewoners van de boerderij gelegen aan Markstraat 3 te Zweeloo. De boerderij staat bekend onder de naam Boshof. In het artikel wordt veel informatie over de voormalige bewoners van de boerderij gegeven.
Jans Askes Harmzn. schrijft over verzetsman Jan Bulthuis en zijn band met Zweeloo.
In de derde aflevering over ‘Het verhaal achter de steen’ beschrijft Fokko Kuipers het leven van Rika Uden Masman en Johannes Tonckens.
Bij de verschillende artikelen zijn verschillende afbeeldingen gepubliceerd.

Afbeelding: Albertje Askes met hengst Walter