• 0593-541848 / 06-50805953

Tijdschriften-2018-1

De verdwenen woningen. Op de hoek van de Beatrixlaan en het Witte Zand stond vroeger een woning met drie woonheden. In de volksmond werd het pand wel De lange Jammer of De Kazerne genoemd. Bij de aanleg van de Beatrixlaan werd dit merkwaardige pand afgebroken. Veel inwoners van Oosterhesselen hebben hier korte of langere tijd gewoond. Roelof Havinga (artikel: Waarde Neef) en de familie Speelman (artikel: Foto’s met een verhaal) hebben hier ook gewoond.

Klenckerheugte, 18e jrg., nr. 1, januari 2018

Wijlen Gienus Meijering schreef voor het eerste nummer van Klenckerheugte in 2018 over een moord in Zweeloo.
In 1998 vond de gemeentelijke herindeling plaats en verloor de gemeente Oosterhesselen haar zelfstandigheid. Herman Meijer beschrijft de laatste raadsvergadering van onze voormalige gemeente.
In 1912 vierde Oosterhesselen een groot schoolfeest. Roelof Havinga beschrijft dit feest in een brief aan zijn neef Hendrik Havinga. De brief, geschreven in een bijzonder mooi en regelmatig handschrift is in de toenmalige spelling weergegeven en voor een deel in originele staat afgedrukt. Daarnaast heeft de redactie er een toelichting bijgevoegd.
In de rubriek Toen en Nu wordt naar 1907 teruggegaan. Oosterhesselen vierde feest vanwege een nieuwe school op De Pallert. Een fotograaf zette de nieuwe school met publiek op de foto. Anno 2017 is er een foto gemaakt van dezelfde locatie.
Kees van Dijk heeft op zijn speurtocht door de historie van Zwinderen een bijzondere gebeurtenis gevonden. Roelof Lanting maakte als soldaat de Tiendaagse Veldtocht tegen de opstandige Belgen mee. Jan Lanting in Gees is een nakomeling van deze Lanting.

Foto: De verdwenen woningen. Op de hoek van de Beatrixlaan en het Witte Zand stond vroeger een woning met drie woonheden. In de volksmond werd het pand wel De lange Jammer of De Kazerne genoemd. Bij de aanleg van de Beatrixlaan werd dit merkwaardige pand afgebroken. Veel inwoners van Oosterhesselen hebben hier korte of langere tijd gewoond. Roelof Havinga (artikel: Waarde Neef) en de familie Speelman (artikel: Foto’s met een verhaal) hebben hier ook gewoond.

In de rubriek 'Uit de Oude doos' een foto van de buurtvereniging Spekstoep, gemaakt in 1946.

Ons Erfdeel, 33ste jrg., nr. 1, maart 2018

Het eerste nummer van Ons Erfdeel (33ste jrg., nr. 1), het tijdschrift van de Historische Vereniging Gemeente Gieten, heeft ‘Oorlogservaringen’ als thema. Allereerst vertelt Johannes Venema over zijn oorlogsherinneringen aan de Veenhof, waar hij opgroeide. Daarna beschrijft Jennie Boerma-Keun uit
Gieten haar ervaringen over de oorlog, zoals zij die als tienjarig meisje heeft beleefd. Jacob Moek herinnerde zich nog veel details uit de oorlogstijd. Zijn ouders hadden een kruidenierswinkel aan de Asserstraat, die hij later met zijn vrouw Jantje overnam. Tijdens het gesprek dat Jan met Jacob Moek had, vertelde zijn vrouw Jantje Moek-Rutgers dat zij haar ervaringen tijdens de oorlogsjaren achteraf had beschreven. De redactie vond haar handgeschreven verhaal zo mooi, dat zij heeft besloten om het origineel in dit nummer te plaatsen. Dit zijn kostbare herinneringen die een ruime
plek verdienen.
De twee zussen Jantje Lutjes-Meertens en Jenny Mulder-Meertens wisten zich een bijzonder verhaal over een gevonden ring te herinneren. Die bleek eigendom te zijn van Ernest C. Pocknel, die in het neergestorte Engelse vliegtuig zat. Leest u zelf maar hoe de ring bij de familie is terechtgekomen.
Voorzitter Bé Oort doet verslag van een ledenbijeenkomst in november 2017 en van de nieuwjaarsvisite met Marga Kool en Jan Veenstra in januari 2018. In het Verenigingsnieuws kunt u onder andere lezen wat het programma is na de jaarvergadering op 22 maart en u krijgt informatie over de excursie van onze vereniging op 2 juni 2018.

In de rubriek 'Uit de Oude doos' een foto van de buurtvereniging Spekstoep, gemaakt in 1946.

In de rubriek 'Uit de Oude doos' een foto van de buurtvereniging Spekstoep, gemaakt in 1946.

Personen van de buurtvereniging Spekstoep die op de foto, gemaakt in 1946, voorkomen zijn van linksonder naar rechtsboven:
1: Roelof Houwing; 2: Geert Ottens Rzn; 3: Bertus Pranger; 4: Willem Garming; 5: Tinie Schutrup-Oosting; 6: Luuk Schutrup; 7: Eppie Geerts; 8: Evert Zikken; 9: Jantinus Zikken; 10: Jantje Meertens; 11: Truida Keun; 12: Lammie Meursing; 13: Roelof Ottens Hzn; 14: Hendrik Oosting; 15: Willem Woltman; 16: Eppie Meertens; 17: ? Wagenmakers; 18: ? Wagenmakers; 19: Roelie Wolthuis; 20: Geert Ottens Hzn; 21: Marchien Pranger-Speelman; 22: Jan Meursing; 23: Riena Hollander; 25: Lammechien Hollander-Oeben; 26: Berend Speelman; 28: … ; 29: Griet Ottens-Speelhouwer; 30: Jan Meursing Jzn; 31: Harm Rutgers; 32: Grietje Rutgers- Bakker; 33: Harmtje Rutgers; 34: Corrie Wolthuis; 35: Rieka Meursing; 36a: Hennie Woltman; 36b: … 37: Jennechie Meertens-Veldman; 38: Jannie Meertens Tdr; 39: …; 40: Mientje Keun; 45: Geesje Woltman; 46: Jantje Gramser; 47: Annie Geerts-Zandvoort; 48: …? 49: Anna Nijkeuter- Pronk; 50: Tinie Oosting Hdr; 51: Trientje Schutrup; 52: Jantien Hilbrands; 53: ...; 54: Jennie Keun; 55: Jantje Rutgers; 56: Henny Ottens; 57: Harm Rutgers Rzn.; 58: …; 59: Geesje Rutgers-Zwinderman; 60: …; 61: Fennie Hoiting; 62: Lammie Ottens; 63: Henny Speelman; 64: Geertien Rutgers-Oosting; 65: Harm Rutgers Lzn.
De nummers 24, 27, 41, 42, 43 en 44 vervallen.

Een schoolreisje begin jaren zestig van de openbare lagere school in Borger. We zien vele bekende gezichten, onder andere van de onderwijzers Van Oosten, Uneken, Schuiling en Admiraal. Van de ouderraad onder andere mevr. Visser en Albert Wenning en verder ook mevr. Van Oosten. Hopelijk komt u nog meer bekende gezichten tegen. (Foto-archief: J. van Gerner)

De Zwerfsteen & ’t Turfschip, 32ste jrg., nr. 1, maart 2018

De Zwerfsteen & ‘t Turfschip bevat weer artikelen van allerlei aard. J. Weits beschrijft dat er zich in de landbouw de afgelopen tijd een behoorlijke verandering heeft voorgedaan.
Hij toont dat met een keur van foto’s aan. W. Boezen vond in een oud document wetenswaardigheden over de naaste omgeving van de voormalige Ned. Herv. kerk van Borger. Hij schrijft onder andere over het nut van het zogenaamde ‘duivelsrooster’. H. Warring schrijft over Gezinus Forsten, die jarenlang brood heeft rondgebracht. De dochters Lineke en Trijnie hebben Warring voorzien van informatie. H. Hietland komt terug op
de N.O.L.S., de spoorbaan die vroeger door onze gemeente liep. J. Eising schrijft
over Seggers Geert, een kleermaker uit Oud-Borger. Bovendien schrijft J. Eising
over de familie Smit, eigenaar van Hotel Smit (later Hotel Bieze) in het artikel: Zo
vader, zo zoon. A.G.Liewes haalt interessante artikeltjes uit de krant van 100 jaar
geleden.

Foto: Een schoolreisje begin jaren zestig van de openbare lagere school in Borger. We zien vele bekende gezichten, onder andere van de onderwijzers Van Oosten, Uneken, Schuiling en Admiraal. Van de ouderraad onder andere mevr. Visser en Albert Wenning en verder ook mevr. Van Oosten. Hopelijk komt u nog meer bekende gezichten tegen. (Foto-archief: J. van Gerner)

Hunebed Hunzebos (D31) rond 1925. Vanaf links: Steven Meelker, Roelfien Smit-Segen, Hillechien Stevens, Jannes Waldhuis, Albert Smit, Albert Stevens en liggend Geert Meelker. (Gemeentearchief Borger-Odoorn)

Spitwa(a)rk, 20ste jrg., nr. 1, maart 2018 

Het eerste nummer van 2018 van Spitwa(a)rk begint met een artikel van Lex van Lonkhuijsen. Hij verzamelde via het internet wetenswaardigheden over dokter Hendrikus L.A. Wijnne. Wijnne vestigde zich in 1871 in Odoorn en werkte met tussenpozen tot 1901 in Odoorn.
In de vorige eeuw waren in veel plaatsen in Drenthe al vroeg notariaten gevestigd, maar de gemeente Odoorn moest tot 1922 wachten op een notaris. Geert van Rossum Hzn., schrijft over de notarissen die in Exloo werkzaam waren.
In de rubriek Uit de krant maken we kennis met boswachter Markus Meelker. Dit artikel is geschreven door Jan Willem Horstman. We lezen dat iedereen die in het bos bij Odoorn loopt, door het levenswerk van Markus Meelker wandelt. Jan Wierenga’s Rondblik gaat over Poolshoogte, de historische brandheuvel (Bloedbarg), eveneens uit de tijd van Markus Meelker. De klim is voor de auteur luctor et emergo.
Henk Luning laat zien dat het vorderen van kerkklokken tijdens de Tweede Wereldoorlog ook ons kerspel niet voorbijging.
Op 6 januari is de dag van Driekoningen. Jacob Westendorp heeft daarover een bijzonder verhaal. Hij schrijft dat er een vierde koning is geweest…
In onze rubriek Herkent u het nog? deze keer een foto van veertig jaar geleden: de gemeenteraad van 1978. In Oderen verandert kijken we in 2e Exloërmond. Het gaat over het winkelpand aan het Zuiderdiep 207, waarin achtereenvolgens de families Alssema en Barelds hun bedrijf uitoefenden.
De Middenplaat met een aantal jongens uit Exloo rond een hunebed komt waarschijnlijk uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Ook daar staan weer Meelkers op.

Foto: Hunebed Hunzebos (D31) rond 1925. Vanaf links: Steven Meelker, Roelfien Smit-Segen, Hillechien Stevens, Jannes Waldhuis, Albert Smit, Albert Stevens en liggend Geert Meelker. (Gemeentearchief Borger-Odoorn)